LSYN Tietosuojaseloste

LSYN Tietosuojaseloste

Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 2.7.2018

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointi velvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry
c/o Salon RF, Vapaudenkatu 28 B
15140 LAHTI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tuua Jäppinen
mutajakakku@gmail.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava
Riikka Forss
Info(at)salonrf.fi

2. Rekisteröidyt

Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry:n liittyneet jäsenet

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
 • jäsenviestintä
 • myynti-ja markkinointitapahtumien järjestäminen
 • koulutustapahtumien järjestäminen
 • suoramarkkinointi
 • jäsentoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • yritys/yhteisö
 • yhteyshenkilön nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • verkkolaskuosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yrittajanaiset@gmail.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. 2.7.2018

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä  tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin käyttäjätiedot kerätään jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla, kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry:n ulkopuolelle

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsentietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti jäsentietoja säilytetään 6 kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen ( paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään).

9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin mukaisia tietoja käsittelevät Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry:n jäsenrekisterin hoitaja ja jäsenkirje-ja nettisivuvastaava. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle oaspuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevantietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Yhteistyössä