Toimintasuunnitelma

Arvot

Olemme avoimia, luotettavia ja yhteistyökykyisiä sekä kunnioitamme toisiamme yksilöinä ja yrittäjinä.


Visio

Lahden seudulla näkyvä naisyrittäjien etujärjestö ja yhteiskunnallinen kantaa ottava vaikuttaja, edunvalvoja ja verkostoitumisen edistäjä.


Tavoitteet

1. Yhdistys on tunnettu ja kiinnostava yrittäjäjärjestö

  • Yhdistyksen tunnettavuutta ja näkyvyyttä lisätään erilaisten yhteistyöprojektien kautta
  • Tarjoamalla jäsenistölleen kiinnostavia jäsenetuuksia

2. Yhdistys on aktiivinen, jäsenten etuja ajava toimija Päijät-Hämeessä.

  • Sisäinen ja ulkoinen aktiivinen tiedottaminen
  • Yhteydenpito muihin yrittäjiin ja naisjärjestöihin

3. Yhdistys muodostaa tiiviin naisyrittäjäverkoston Päijät-Hämeessä.

  • Verkostoitumista vahvistamalla
  • Kokoontumiset, lounaat, yritysvierailut
  • Yhdistys tarjoaa Päijät-Hämeen alueen naisyrittäjille vertaistukiverkoston

Toiminta

Toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus.
Järjestetään kuukausittainen jäsenistön verkostoitumis-, koulutus- tai virkistymisilta. Kokoonnutaan lounaalle joka kuukauden ensimmäinen torstai. Osallistumme Suomen Yrittäjänaisten koulutuksiin ja tapahtumiin.


Tiedotus

Jäsenkirje julkaistaan 2-4 kertaa vuodessa sekä tiedotteita tarpeen mukaan. Ylläpidetään www-sivuja, facebook-sivuja ja hyödynnetään sähköpostia tiedottamisessa.


Jäsenet

Kannustetaan yrittäjänaisia huolehtimaan omasta kunnostaan ja yrityksensä kunnosta. Kannustetaan yrittäjänaisia verkostoitumaan ja virkistymään.


Rahoitus

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, vuokratuloilla, arpajaistuloilla, talkootyöllä sekä yhteistyökumppaneiden avulla.

Yhteistyössä