Sovellus tuo digimarkkinoinnin opit suoraan yrittäjän taskuun

Miten voin lisätä myyntiä Facebook-mainonnan avulla? Millainen kuva sopii mihinkin some-kanavaan? Miten Google Analytics toimii? Digimarkkinointitaidot ovat entistä tärkeämpi jokaisen yrittäjän arkipäivässä. Yksinyrittäjän ongelmana usein kuitenkin on, että muualla järjestettäviin koulutuksiin on hankala osallistua kesken työpäivän, ja muutenkin aikaa on vaikea saada riittämään uuden asian opiskeluun työn ja perheen puserruksessa. Etenkin naisyrittäjien keskuudessa on siis kysyntää joustavalle, ajasta ja paikasta riippumattomalle koulutusmuodolle.

Tähän tarpeeseen vastaa Lahden ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttama ja ESR:n rahoittama VENLA-hanke, jossa pilotoidaan naisten omistamille ja johtamille mikroyrityksille joustavia digiliiketoiminnan koulutusmalleja. Lahden ammattikorkeakoulu kehittää osana hanketta Digiliiketoiminnan Taskukoulu -mobiilisovellusta, johon tuotetaan itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia ja kehittämistehtäviä digimarkkinointiin liittyen. Sovellus on valmis ladattavaksi kaikille vuoden päästä.

Taskukoulun sisällössä on otettu huomioon yrittäjien tarpeet: aihealueet liittyvät verkkosivuihin, sosiaaliseen mediaan, tietoturvaan, analytiikkaan, verkkomainontaan, asiakkuudenhallintaan ja back office -työkaluihin. Lisäksi sovellus mahdollistaa yrittäjien verkostoitumisen: sovelluksen kautta on mahdollista saada vertaistukea digimarkkinointiin liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeen yhteydessä tehtiin naisyrittäjille kysely digimarkkinoinnin osaamistarpeista. Naisyrittäjien Facebook-ryhmän kautta jaetun kyselyn vastaukset osoittivat, että yrittäjät haluavat oppia lisää etenkin mainonnan mahdollisuuksista ja tietoturvasta. Myös se askarrutti, millaista on laadukas sisältö verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Taskukoulua kehitetään yhdessä naisyrittäjien kanssa. Keväällä järjestetyissä työpajoissa tuli esiin se, että sovelluksen toivotaan olevan mahdollisimman helppokäyttöinen, selkeä ja innostava. Myös sisällön olisi oltava luotettavaa ja ajantasaista. Kun naisyrittäjät testasivat ensimmäistä testiversiota, osoittautui, että materiaalissa suosittiin lyhyitä videoita ja tekstejä sekä omaan yritystoimintaan kohdennettavia pohdintatehtäviä. Sovelluksen jatkokehityksen osalta toivottiin, että sovelluksessa olisi eri tasoja, pelillisyyttä ja kannustavuutta.

Tällä hetkellä testiversiossa on sisältöä verkkosivuihin ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Sovellukseen on kesän jälkeen tulossa materiaalia kuvankäsittelyyn, tietoturvaan ja analytiikkaan. Lisäksi sovelluksen ulkoasua kehitetään palautteen mukaisesti, ja pelillisyyttä ja vuorovaikutteisuutta lisätään. Ykköstavoitteena on, että jokainen naisyrittäjä voisi poimia sovelluksesta olennaiset ja hyödylliset digimarkkinoinnin opit nopeasti taskuunsa.

Lisää Digiliiketoiminnan Taskukoulusta voit lukea osoitteesta www.venlavalmennus.fi ja www.facebook.com/taskukoulu.

Joanna Vihtonen, projektipäällikkö, VENLA-hanke, Lahden ammattikorkeakoulu

Yhteistyössä